Home: Temperatuursensoren Over ons Kalibratielaboratorium

Kalibratielaboratorium

In het hoofdkantoor van Günther GmbH in Schwaig bij Nürnberg is ons laboratorium gevestigd waar al ruim twintig jaar temperatuursensoren gekalibreerd worden. In 2014 is er een belangrijk mijlpaal bereikt door de accreditatie van het kalibratielaboratorium door DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle). De accreditatie betekent dat wij nu ook de mogelijkheid hebben om kalibraties uit te voeren volgens officiële DAkkS-richtlijnen.

Voor het Günther laboratorium heeft de DAkkS accreditatie betrekking op het kalibreren van Weerstandsthermometers en Thermokoppels binnen het temperatuurbereik van -80 °C tot +1300 °C. De accreditatie geeft aan dat wij gebruik maken van gestandaardiseerde meetmethoden en dat het kalibratieapparatuur voortdurend onder controle staat, waarbij de gebruikte referentie-elementen en meetinstrumenten jaarlijks opnieuw worden gekalibreerd door een hoger gecertificeerd laboratorium. Naast DAkkS-kalibraties zijn ook fabriekskalibraties bij Günther mogelijk tot wel 1550 °C.

Wat is DAkkS?

DAkkS is de nationale accreditatie-instantie van Duitsland. In het verleden had Duitsland meerdere bedrijven die op verschillende gebieden (temperatuur, druk, gewicht e.d.) accrediteerden, maar na 1 januari 2010 werden deze bedrijven samengevoegd in één nieuwe Europese verordening. DAkkS heeft een wettelijk mandaat voor de accreditatie van conformiteitsbeoordelingsinstanties (laboratoria, inspectie- en certificeringsinstellingen) en is de enige dienstverlener voor accreditatie in Duitsland. Accreditatie geeft een onpartijdige bevestiging dat een instantie vakkundig en in overeenstemming met de geldende voorschriften werkt.

DAkkS- en fabriekskalibraties

De kalibratieresultaten worden vastgelegd in een kalibratiecertificaat en het gekalibreerde artikel krijgt een kalibratiekenmerk. Afhankelijk van uw wens kunt u kiezen tussen een DAkkS- of een fabriekskalibratie.

Fabriekskalibraties kunnen uitgevoerd worden in het temperatuurbereik -80 °C tot 1550 °C. Het certificaat is een certificaat 3.1 volgens DIN EN 10204. In de richtlijn DAkkS-DKD-5_20101221_v1.2_0 is vastgelegd dat DAkkS-testcertificaten alleen door geaccrediteerde laboratoria gemaakt mogen worden en daarmee is er een uniforme standaard. De eisen van DAkkS-DKD-5 zijn bindend voor alle kalibratielaboratoria van de Duitse accreditatieinstelling. Een overeenstemmend kalibratierapport voldoet aan de eisen van DIN EN ISO / IEC 17025:2055 kalibratiecertificaten én documenteert de traceerbaarheid van de SI-eenheden.

Het voordeel van kalibraties volgens DAkkS-richtlijnen:

  • Zeer betrouwbare kalibratiemeetresultaten
  • Internationaal erkende kalibratieresultaten
  • Traceerbaarheid naar nationale en internationale standaarden
  • Hoge, constante kwaliteit door externe controle
  • Onafhankelijke en regelmatige certificering van het laboratorium en het materiaal
  • Kalibratie volgens nationale en internationale normen en voorschriften

 

Schema DAkkS kalibraties Günther GmbH Thermokoppels en Weerstandsthermometers

Meetmethoden

In de praktijk worden thermometers vaak in een vergelijkingsmethode tegen een referentie-thermometer gekalibreerd. Deze referentie-thermometer wordt gekalibreerd als vergelijkingsthermometer op vaste temperatuurpunten van de ITS-90 schaal. Een essentiële voorwaarde voor de vergelijkingsmethode is dat de te kalibreren thermometer en de vergelijkingsthermometer een zoveel mogelijk gelijke temperatuur aannemen. Hier heeft het gebruik van getemperde kalibratiebaden zich bewezen als meetmedium. Bij hogere temperaturen worden speciale kalibratieovens en inlegblokovens gebruikt. In het Günther laboratorium staan onder andere inlegblokovens, buisovens en een vloeistofbad ter beschikking.

Kalibratie-apparatuur

-20 °C / 140 °C Vloeistofbad met overeenstemmend medium
-80 °C / 125 °C inlegblokoven tot Ø 6 mm
+50 °C tot +600 °C inlegblokoven tot Ø 6 mm
+300 °C tot +1200 °C inlegblokoven tot Ø 6 mm
+200 °C tot +1300 °C Buisoven

Referentiesensoren

-80 tot +500 °C Weerstandsthermometer, DAkkS gekalibreerd
+200 tot +1300 °C Thermokoppel type S, DAkkS gekalibreerd

Koudelas-apparatuur

DAkkS gekalibreerde, elektronisch geregelde, ijspunt thermostaat

Meetapparatuur

DAkkS gekalibreerde, digitale multimeter HP3458 A

 

Heeft u vragen over onze kalibratiemogelijkheden? Neemt u dan contact met ons.

Overleg over uw temperatuurmeting? Wij bellen u terug.

gewenste dag / tijdstip
Veiligheidscode:
Versturen

Kies hier uw taal

nederlands english deutsch
Langkamp-Technology-ISO-9001

DIRECT CONTACT MET ONS TEAM

Langkamp Technology B.V.
Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij Duurstede
Nederland

Tel.: +31 (0)343-595410
info@ltbv.nl