Kennisbank

3. Thermo wetten

De wet van homogene temperatuur

De spanning in een uit willekeurig veel verschillende metalen opgebouwde stroomkring blijft nul, als alle delen van deze stroomkring dezelfde temperatuur hebben. Er stroomt dan geen stroom in deze kring. Een thermospanning treedt altijd alleen dan op, als er een temperatuurverschil is.

De wet van de homogene stroomkring

In een homogene geleider kan in een inhomogeen temperatuurveld geen thermospanning ontstaan. Ook een homogene geleider kan in een aantal kleine batterijen worden ontleed, die elkaar in hun spanningen juist weer opheffen zolang de geleider homogeen is en de beide uiteinden van de geleider dezelfde temperatuur hebben.

Bij een thermokoppel is derhalve de thermospanning enkel afhankelijk van het temperatuurverschil tussen meetpunt en de koude las. De ontstane thermospanningen in een stroomkring voegen zich daarom, rekening houdend met de polariteiten, samen.

De wet van der samenvoeging van thermospanningen

Omdat de thermospanning een volumediffusie-effect vormt, is met een temperatuurgradiënt een elektrische stroom verbonden. Een stuk draad kan daarom als batterij worden gezien. Een temperatuurgradiënt kan in willekeurig veel deelgebieden worden onderverdeeld, derhalve bestaat de thermospanning uit net zo veel deelspanningen en geldt de wet van de samenvoeging.

Afb. 1: Samenvoeging van thermospanningen

Afb. 1: Samenvoeging van thermospanningen

Afb. 2: Karakteristieken van verschillende thermokoppels

Afb. 2: Karakteristieken van verschillende thermokoppels

Overleg over uw temperatuurmeting? Wij bellen u terug.

gewenste dag / tijdstip
Veiligheidscode:
Versturen

Kies hier uw taal

nederlands english deutsch
Langkamp-Technology-ISO-9001

DIRECT CONTACT MET ONS TEAM

Langkamp Technology B.V.
Molenvliet 22
3961 MV Wijk bij Duurstede
Nederland

Tel.: +31 (0)343-595410
info@ltbv.nl