Home: Temperatuursensoren Wie zijn wij Nieuws Kalibreren van uw sensor nu ook tijdens proces

Kalibreren van uw sensor nu ook tijdens proces

Wilt u uw temperatuursensoren kalibreren zonder dat u de temperatuurmeting en/of aansturing moet onderbreken? Dat kan nu met ons nieuw ontwikkelde meetinzet met een speciale ingang voor het plaatsen van een ijk-element!

Kalibreer eigenhandig uw temperatuursensoren wanneer dit u het beste past. Verbeter de reproduceerbaarheid van uw producten door periodiek de sensoren te ijken. Bespaar op uw energieverbruik door alleen die energie te verbruiken die strikt noodzakelijk is.

Waar het voorheen voor sommige processen niet mogelijk was om sensoren te kalibreren zonder de sensoren eerst te demonteren, is nu een oplossing bedacht voor het tijdens inbedrijfstelling ijken van temperatuursensoren. 

Meetinzet met ingang voor een ijk-element

Meetinzet met ingang voor een ijk-element

Deze mogelijkheid kan worden toegepast bij metingen waarvoor nu een 6mm uitwisselbaar meetinzet wordt gebruikt. In uw thermowell wordt de huidige 6mm meetinzet vervangen voor een excentrisch gelegen 3mm meetinzet, waardoor er ruimte gemaakt wordt waar een nauwkeurige referentiesensor van 1,5mm ingebracht kan worden.

Voorbeeld van een temperatuursensor met ruimte voor een in te brengen ijkelement

Voorbeeld van een temperatuursensor met ruimte voor een in te brengen ijkelement

Deze methode van kalibreren wordt veelal toepast bij thermowells met een binnendiameter groter dan 6mm, waarbij een 3mm meetinzet vervolgens de temperatuurmeting verricht (zie ook de bovenstaande afbeelding). Uw huidige thermowell blijft in het proces, dit hoeft dus niet aangepast te worden.

De trechtervormige geleidingsbuis zorgt voor het soepel inbrengen van het ijk-element. De aansluitklem is 6-polig en is geschikt voor 2xPt100 3-leider, 1xPt100 4-leider, Single of Duplex Thermokoppels in verschillende typen.

Trechtervormig mondstuk voor het eenvoudig inbrengen van het ijkelement.

Trechtervormig mondstuk voor het eenvoudig inbrengen van het ijkelement.

De hoogwaardige referentiesensoren kunnen door ons geleverd worden met een fabriekskalibratiecertificaat maar ook met een DAkkS-certificaat. Met een DAkkS-certificaat zijn onder andere de kalibratieresultaten herleidbaar naar nationale en internationale normen.

Temperatuursensor met ingebracht ijk-element. Voorbeeld: beschermbuis Ø 9 x 7mm, Meetinzet Ø 3mm

Temperatuursensor met ingebracht ijk-element. Voorbeeld: beschermbuis Ø 9 x 7mm, Meetinzet Ø 3mm

Met de referentiesensor meet u dus heel nauwkeurig de temperatuur in uw proces en kan de ‘initiële’ sensor geijkt worden. Wij leveren hiervoor kalibratieapparatuur waarmee meetsignalen nauwkeurig te meten of te simuleren zijn. (Tip: sensoren worden vaak preventief gewisseld, maar wat zeker ook een belangrijk punt is, is het controleren van de bekabeling).

Voorbeeld van onze EC10 simulator, geschikt voor RTD & TC

Voorbeeld van onze EC10 simulator, geschikt voor RTD & TC

Samenvattend de voordelen van de meetinzet met ijkmogelijkheid:

  • Kalibraties zijn nu eenvoudig zelf uit te voeren.

  • De vergelijking vindt plaats onder exact dezelfde procescondities!

  • Periodiek kunt u de sensoren kalibreren, wanneer dit u het beste schikt.

  • U hoeft de temperatuurmeting en aansturing niet te onderbreken om de sensoren te (laten) kalibreren.

  • Door zelf te kalibreren bespaart u kosten.

  • Verbetering van de reproduceerbaarheid van uw producten. De verschillende facetten van uw proces worden structureel op de juiste temperatuur gehouden.

  • U kunt aantoonbaar maken dat uw temperatuursensoren binnen, vooraf bepaalde, nauwkeurigheidswaarden vallen (steeds vaker een vereiste voor sommige processen).

  • Uw bestaande thermowell hoeft niet vervangen te worden om volgens deze methode te kalibreren.

  • Het bespaart energie. Wanneer u de afwijking van de sensor weet kunt u het proces op precies de juiste temperatuur krijgen waardoor u niet meer verbruikt dan nodig is.

Er valt enorm veel profijt te halen door deze nieuw ontwikkelde meetinzet in te zetten in uw proces en graag gaan wij in gesprek met u om dit samen te realiseren.